Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Workshopy Trenčín

Zážitkové vzdelávanie v Trenčíne

28.2.2020

Hotel Magnus , Trenčín

Absolvujte s našimi lektormi praktické workshopy, ktoré vám prinesú netradičné vzdelávacie aj relaxačné zážitky. Informácie a námety z nich využijú najmä učitelia materských, ale aj základných škôl, špeciálni pedagógovia, riaditelia súkromných zariadení určených pre výchovu a vzdelávanie detí či vychovávatelia.

Vyskladajte si svoj program sami! Počas dňa si môžete sami vybrať, ktoré workshopy absolvujete. Podmienkou účasti na podujatí je výber minimálne dvoch z ponúkaných formátov.
V prípade záujmu je možné objednať si obed.

Každý workshop trvá 1,5 hod. a má svoju farbu. V jednom čase prebiehajú naraz dva rozličné workshopy, preto každý z nich ponúkame dvakrát. Vyberte si minimálne dve odlišné farby (workshopy) v dvoch rozličných časoch tak, ako vám to najviac vyhovuje.

Registrácia 8,00 – 9,00
Miestnosť A Miestnosť B
9,00 – 10,30 Netradičné hudobné pomôcky a
práca s nimi alebo ako hudba robí dieťa šťastnejším
Posilňujeme intelekt dieťaťa pomocou umenia a tvorivosti alebo pozitívne vplyvy práce s hlinou
10,30 – 11,00 prestávka na kávu
11,00 – 12,30 Tanečno-pohybová terapia pre najmenších alebo ako zlepšiť vzťah detí k pohybu Vplyv telesnej aktivity na rozvoj pohybovej sústavy dieťaťa alebo psychomotorika očami odborníka
12,30 – 13,30 prestávka na obed
13,30 – 15,00 Tanečno-pohybová terapia pre najmenších alebo ako zlepšiť vzťah detí k pohybu Vplyv telesnej aktivity na rozvoj pohybovej sústavy dieťaťa alebo psychomotorika očami odborníka
15,00 – 15,30 prestávka na kávu
15,30 – 17,00 Netradičné hudobné pomôcky a práca s nimi alebo ako hudba robí dieťa šťastnejším Posilňujeme intelekt dieťaťa pomocou umenia a tvorivosti alebo pozitívne vplyvy práce s hlinou
Netradičné hudobné pomôcky a práca s nimi alebo ako hudba robí dieťa šťastnejším

Miroslav Randuška

Workshop nám prinesie pohľad na to, čo je muzikoterapia a kto je muzikoterapeut. Osvojíte si prvky muzikoterapie vhodné pre deti v predškolskom veku a prakticky sa oboznámite s hudobnými nástrojmi vhodnými pre prácu s deťmi. Uvidíte, ako ľahko môžete deti v kolektíve vtiahnuť do sveta rytmu využitím vlastnej hravosti a nápaditosti.

Tanečno-pohybová terapia pre najmenších alebo ako zlepšiť vzťah detí k pohybu

Mgr. Lucia Fogašová

Podstatou tanečno-pohybovej terapie je prepojenie tela, mysle a emócií. Prostredníctvom pohybu pôsobíme na kognitívnu a emocionálnu rovinu dieťaťa, čím prispievame k jeho rozvoju. Počas workshopu sa naučíte niekoľko pohybových aktivít pre deti, zameraných na poznávanie vlastného tela, okolitého sveta a prežívanie radosti z pohybu. Na tento účel budeme využívať jednoduché herné činnosti, činnosti s náradím, kontaktné prvky, ako aj relaxačné techniky.

Posilňujeme intelekt dieťaťa pomocou umenia a tvorivosti alebo pozitívne vplyvy práce s hlinou

Mgr. Diana Matejíčková

Tvorivosť detí nemá hraníc a ak dáme deťom do rúk materiál, s ktorým bežne nemajú príležitosť pracovať, ich nadšenie bude nekončiace. Hlina a práca s ňou sa často využíva aj v terapeutických činnostiach a pre svoje upokojujúce vlastnosti je často vyhľadávaným materiálom. Počas workshopu si priamo vyskúšame techniku práce s ňou a ukážeme si jednoduché aktivity, ktoré môžeme realizovať s deťmi v kolektíve. Účastníkom workshopu odporúčame priniesť si plášť, prípadne staršie tričko ako pracovný odev.

Vplyv telesnej aktivity na rozvoj pohybovej sústavy dieťaťa alebo psychomotorika očami odborníka

Mgr. Anna Kašpriková

Workshop bude plný pohybu spojeného s pomenovaním dôležitých techník a “detailov”, na ktorých stoja základy správneho držania tela, chôdze, dýchania. Názorne si ukážeme aktivity a hry pre zlepšenie motorických schopností detí, hry na rozvoj dychovej kapacity a aktivácie bruška, ako aj hry vhodné ako prevencia plochej nohy. Tieto pohybové aktivity je možné s deťmi vykonávať na dennej báze, čím stimulujeme deti k správnym motorickým návykom. Počas workshopu budeme pracovať s bežnými aj netradičnými pomôckami.