Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Workshopy Žilina

Zážitkové vzdelávanie v Žiline

6.11.2020

Hotel Dubná skala, Žilina

Absolvujte s našimi lektormi praktické workshopy, ktoré vám prinesú netradičné vzdelávacie aj relaxačné zážitky. Informácie a námety z nich využijú najmä učitelia materských, ale aj základných škôl, špeciálni pedagógovia, riaditelia súkromných zariadení určených pre výchovu a vzdelávanie detí či vychovávatelia.

Opäť si môžete vyskladať svoj deň sami! Počas dňa si môžete sami vybrať, ktoré workshopy absolvujete. Podmienkou účasti na podujatí je výber minimálne dvoch z ponúkaných formátov.
V prípade záujmu je možné objednať si obed.

Každý workshop trvá 1,5 hod. a má svoju farbu. V jednom čase prebiehajú naraz dva rozličné workshopy, preto každý z nich ponúkame dvakrát. Vyberte si minimálne dve odlišné farby (workshopy) v dvoch rozličných časoch tak, ako vám to najviac vyhovuje.

Registrácia 8,00 – 9,00
Miestnosť A Miestnosť B
9,00 – 10,30 Naštartujte kreatívne myslenie u detí alebo ako dať žirafu do chladničky Význam motorického plánovania u detí pri telesných aktivitách alebo psychomotorika očami fyzioterapeutov
10,30 – 11,00 prestávka na kávu
11,00 – 12,30 Hudobné hry a zázraky alebo zatancuj
si so mnou
Význam motorického plánovania u detí pri telesných aktivitách alebo psychomotorika očami fyzioterapeutov
12,30 – 13,30 prestávka na obed
13,30 – 15,00 Naštartujte kreatívne myslenie u detí alebo ako dať žirafu do chladničky Netradičné hudobné pomôcky a práca s nimi alebo ako hudba pomáha
15,00 – 15,30 prestávka na kávu
15,30 – 17,00 Netradičné hudobné pomôcky a práca s nimi alebo ako hudba pomáha Hudobné hry a zázraky alebo zatancuj
si so mnou

 

Naštartujte kreatívne myslenie u detí alebo ako dať
žirafu do chladničky

Alexandra Kello

Workshop predstavuje spôsoby ako rozvíjať kreatívne myslenie u detí. Pomocou rôznych cvičení, hier a aktivít objavíme možnosti ako rozprúdiť  kreativitu a ako búrať bariéry v tvorbe myšlienok a nápadov. Workshop je interaktívny a cieľová skupina zároveň spozná možnosti svojej vlastnej kreativity.

Hudobné hry a zázraky alebo zatancuj si so mnou

Slávka Žoldáková

O priaznivých vplyvoch hudby nemožno pochybovať. Hudba deťom mení život. Dokáže ovplyvňovať mozog, kognitívne schopnosti, utešuje, dodáva energiu a v neposlednom rade učí. Hudobnými vnemami v hrách s pohybom môžu vyjadriť aj to, čo pomocou slov vyjadriť nedokážu, pretože sú pre deti prirodzenou súčasťou. Určite sa presvedčíte o tom, že hudba naozaj dokáže liečiť ale aj vzdelávať.

Netradičné hudobné pomôcky a práca s nimi alebo ako hudba robí dieťa šťastnejším

Miroslav Randuška

Workshop nám prinesie pohľad na to, čo je muzikoterapia a kto je muzikoterapeut. Osvojíte si prvky muzikoterapie vhodné pre deti v predškolskom veku a prakticky sa oboznámite s hudobnými nástrojmi vhodnými pre prácu s deťmi. Uvidíte, ako ľahko môžete deti v kolektíve vtiahnuť do sveta rytmu využitím vlastnej hravosti a nápaditosti.

Význam motorického plánovania u detí pri telesných aktivitách alebo psychomotorika očami fyzioterapeuta

Mgr. Veronika Pavlíková 

Na workshope sa počas praktických ukážok dozviete, aký význam má pre psychomotoriku dieťaťa plánovanie hybnosti, vnímanie vlastného tela, či rozvoj optickej schopnosti napodobňovať. Zacvičíme si názornú zostavu pre deti, v ktorých budú dychové, relaxačné, koordinačné a stabilizačné prvky. Povieme si o typických znakoch hypermobility, ktorá je u detí veľmi častá. Senzorickou stimuláciou a správne volenými cvikmi môžeme predchádzať následkom hypermobility, ako sú: nesprávne držanie tela, bolesti chrbátika či nôh ale aj časté úrazy. Tieto pohybové aktivity je možné zaradiť do každodenných rozcvičiek či pohybových hier.