Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Aké miesto majú starí rodičia v živote detí?

Aké miesto majú starí rodičia v živote detí?

V minulosti žili neraz aj tri či štyri generácie rodiny pod jednou strechou. Starí rodičia boli súčasťou každodenného života vnúčat.

Dnes starí rodičia žijú väčšinou samostatne, oddelene od detí, alebo bývajú v inom meste a niekedy je pre nich ťažké vytvoriť si a udržať blízke vzťahy s vnúčatami. Často majú rodičia pocit, že sa im starí rodičia príliš pletú do výchovy, snažia sa preto kontakt medzi starými rodičmi a vnúčatami obmedziť.

Aký význam však majú starí rodičia v živote dieťaťa? Prečo je dôležité, aby si deti s nimi vytvárali vzťahy?

  • Majú viac času načúvať deťom, hrať sa s nimi.
  • Dokážu deťom vštepiť úctu, vypočuť si ich a poskytnú im radu aj pochopenie.
  • Starí rodičia môžu slúžiť ako útočisko počas búrlivých rokov mladosti.
  • Aj keď rodičia nesú hlavnú zodpovednosť za výchovu deti, starí rodičia môžu byť pilierom, ktorý ich výchovu podporí.
  • Na druhej strane, deti prinášajú starým rodičom mladistvú energiu a radosť.
  • Vďaka dobrým vzťahom budú deti ochotné pomôcť, keď starí rodičia už nebudú toľko vládať.

Obojstranná kniha Môj starý otec / Moja stará mama z nášho vydavateľstva pripomína práve hodnoty, ktoré vznikajú  vo vzťahu vnúčat a starých rodičov od útleho detstva.

V predhovore knihy sa prihovára deťom liečebná pedagogička Doc. PaedDr. Barbora Kováčova, PhD. slovami: „Poznáte ju? Nie? Veď toto je stará mama! Poďte sem, každý chlapec, každé dievča, poďte, kto chce čítať o starej mame. Spoznať ju, jej lásku, dotyky, úsmev, vrásky i šediny. Počúvajte, pozerajte, čítajte o starej mame so srdcom otvoreným pre drobné nezbedy…“

Nádherné ilustrácie ilustrátorky Poloni Lovšin približujú mimoriadne okamihy zo života jedného dievčatka, ktoré prežila so starou mamou a starým otcom. Hovorí o ich prechádzkach v parku, veselých hrách, pečení koláčikov, o tom ako jej starý otec čítal rozprávky a stará mama spievala uspávanky. A neskôr, keď už starí rodičia zostarli, im dievčatko ich lásku oplatí.

Kniha aj s venovaním od dieťaťa je vhodným darčekom pre starých rodičov a výborným prostriedkom na prehĺbenie ich vzájomného vzťahu.

Formát 240 x 240 mm, 52 strán, viazaná, vek 6+

Knihu je možné kúpiť v našom obchode tu.