Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Blog

Články kategórie: Vzdelávanie pedagógov

Podpora školskej pripravenosti a prevencia porúch učenia detí

Deti v predškolskom veku zažívajú denne nové situácie, v ich živote sa objavujú nové podnety a získavajú veľa nový informácií. V tomto období sa už učiteľ, ale aj rodič...

Čítajte viac

Získajte 16 kreditov za 2 dni!

Využite príležitosť absolvovať v priebehu dvoch dní obe akreditované vzdelávania našej spoločnosti, aby ste tak efektívne a naplno využili čas, ktorý venujete sebe a svojmu profesijnému rastu. Samozrejme každý...

Čítajte viac

Ako kombinovať karty Logico s ostatnými činnosťami v materskej škole?

Vzdelávaciu hru Logico Piccolo a niekoľko jeho súborov kariet  sme si predstavili v článku Logico Piccolo aj v materskej škole a zistili sme, že aj vyšší rad tejto vzdelávacej...

Čítajte viac

Kamišibai divadlo má svoj príbeh

Kamišibai divadlo (papierové/obrazové divadlo) pomaly vniká aj do slovenských škôlok, škôl, knižníc, dokonca aj do domácností. No cesta divadla od jeho vzniku po súčasné prevedenie...

Čítajte viac

Zaručené tipy, ako pracovať s kamišibai – divadelným rozprávaním s ilustráciami

Spoločné prezeranie a čítanie kníh, práca s textom a ilustráciami sú bežné činnosti realizované v materskej škole či v inej výchovno-vzdelávacej inštitúcii. Učitelia a vychovávatelia stále hľadajú možnosti, ako tieto...

Čítajte viac

Sila obrázkov divadla kamišibai a jeho potenciál pre podporu komunikačných kompetencií

Počuli ste už o kamišibai? Je to metóda rozprávania príbehov zachytených na veľkých ilustrovaných kartách, ktoré sú umiestnené v drevenom ráme – divadle. Aj vďaka nášmu vydavateľstvu...

Čítajte viac

Tréning budúceho čítania už v predškolskom veku? Dá sa to!

Podmienkou efektívneho, samostatného a ľahkého učenia sa je zvládnutie čítania. Osvojenie si čítania znamená nielen spôsobilosť previesť pomocou zraku vnímané grafické znaky do hovorenej reči....

Čítajte viac

Nové súbory kariet Logico – vzdelávanie hrou

Už v lete sa môžu tešiť všetci priaznivci vzdelávacích kariet LOGICO na nové témy. LOGICO je jednou z najrozšírenejších didaktických pomôcok v materských školách a postupne sa stáva čoraz...

Čítajte viac

Kooperatívne hry v materskej škole

Kooperatívne hry sú hry zdieľania, spolupráce, prijatia. Sú štruktúrované tak, že každý hráč v nich vyhráva, nikto neprehrá. Poďme sa spoločne zahrať. Deti sa hru...

Čítajte viac

Pár slov o reči našich detí

Započúvajte sa do reči svojich detí. Samozrejme, že im rozumiete, aj keď ešte nevyslovujú všetky hlásky s dokonalou presnosťou. Viete však, kedy je už správny čas...

Čítajte viac