Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
CD ako podklad na grafomotoriku

CD ako podklad na grafomotoriku

CD nosiče v ére USB kľúčov pomaly v domácnostiach strácajú svoju opodstatnenosť, no vyhodiť ich by bola škoda. Na internete vieme nájsť mnoho možností k ich dotváraniu, či umeleckému využitiu. Použiť ich môžeme aj ako netradičný podklad ku grafomotorike.

No namiesto ceruzky či farbičky bude dieťa kresliť nestierateľnou fixkou.

Ponúknite dieťaťu nestierateľnú fixku ľubovoľnej farby a nechajte ho, nech plynulo kreslí na CD nosič kružnice. Začať môže od prostriedku, t. j. od najmenšej po najväčšiu, alebo môže začať kresliť od najväčšej po najmenšiu, teda od kraja. Kružníc nech nakreslí toľko, koľko bude vládať.

Potom môžete vo využití pokreslených CD pokračovať. Stačí vziať tvrdé farebné papiere, nožnice, disperzné lepidlo, farbičky apod. Vyrobiť môžete ozaj čokoľvek: snehuliaka, slnko, kvietok, CD ako kolesá na aute atď. My sme vyrobili jabĺčko s hruškou a potom sme k nim pridali slimáka. Snáď sme Vás malou ukážkou inšpirovali k recyklovaniu starých CD nosičov ako netradičný podklad ku kresleniu grafomotorických tvarov.