Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Fantastický vynález, ako spájať vrchnáčiky z PET fliaš

Fantastický vynález, ako spájať vrchnáčiky z PET fliaš

Nepoznáme materskú školu, v ktorej by vrchnáky neslúžili pri učení alebo k tvoreniu. CLIP IT sú malé klipy, ktoré vrchnáky šikovne spoja do 2D či 3D modelov.

Niekoľko námetov k využitiu CLIP IT pri učení a hre dieťaťa nielen v materskej škole

Pri hre a pri vzdelávaní detí môžeme v rámci recyklácie využiť množstvo zdrojov. Asi najčastejším materiálom sú vrchnáky z PET fliaš. Nepoznáme materskú školu, v ktorej by vrchnáky neslúžili pri učení alebo k tvoreniu, sú častou súčasťou environmentálnych projektov. No výsledný produkt dlho nevydrží, vrchnáky sa rýchlo rozkotúľajú. To však už môže byť minulosťou vďaka klipom CLIP IT. CLIP IT sú malé umelohmotné klipy, ktoré vrchnáky šikovne spoja do 2D či dokonca 3D modelov.  Ak výtvor deti omrzí, veľmi rýchlo a jednoducho klipy od vrchnákov oddelia a vrchnáky aj klipy môže použiť opäť.

 

Prečítajte si niekoľko námetov, kde a ako použiť fantastické 2D klipy CLIP IT pri vzdelávaní detí v materských školách, ale aj pri domácom vzdelávaní.

Hry s písmenami

Na vrchnáky z PET fliaš nalepte alebo napíšte písmená. Niektoré písmená, najmä samohlásky a spoluhlásky, ako sú S, R, P, M, N a pod., vyrobte viackrát, pretože sa často v slovách vyskytujú duplicitne. Pripravte CLIP IT a hra s písmenami môže začať.

1. Napíšte na papier veľkými tlačenými písmenami meno dieťaťa alebo ľubovoľné slovo. Nechajte, nech dieťa nájde v množstve vrchnákov tie správne a nech ich pomocou CLIP IT pospája v správnom poradí.

 

Ako vyzerajú pospájané vrchnáky s písmenami na druhej strane? Spájací systém je pre detské prsty jednoduchý, deti si cibria jemnú motoriku a rozvíjajú citlivosť prstov.


2. Pospájajte časti slova, vynechajte niektoré písmená. Nechajte dieťa, nech do slov doplní pomocou spájania s klipmi CLIP IT vrchnáky s chýbajúcimi písmenami.

3. Nachádzajú sa v menách alebo v slovách mäkčene či dĺžne? Aj to CLIP IT zvládne. Stačí, ak na vrchnáky nalepíte/napíšete diakritické znamienka a k slovu ich jednoducho pripevnite.

4. Deti tvary písmen fascinujú a rady ich píšu či skladajú už v predškolskom veku. Vytlačte predlohy veľkých tlačených písmen a nechajte dieťa, nech si pomocou vrchnákov z PET fliaš a spájacím materiálom CLIP IT poskladá svoje najobľúbenejšie písmeno. Predlohy písmen na stiahnutie nájdete na konci článku.

Matematické vzdelávanie

1. Poznajú deti číslice? Nalepte ich na vrchnáky. Ak ešte nepoznajú hodnotu číslic, na vrchnáky nakreslite bodky od 1 do 10, tie budú určovať počet. Potom nechajte, nech dieťa spájaním s CLIP IT vyrába napr. húsenicu, kvietok, slimáka alebo vlak s daným počtom vrchnákov. 

 

2. Pomocou spájania vrchnákov môžeme pripraviť vhodné matematické situácie na precvičovanie postupnosti. Zadávajte dieťaťu úlohy typu „pokračuj v riadku“ napr. podľa farebnej predlohy. Pospájajte pomocou CLIP IT štyri vrchnáky (napr. zelený, žltý, ružový, zelený) a dieťa nech pokračuje v postupnosti tak dlho, aký dlhý náhrdelník chce vyrobiť.

My sme postupnosť precvičovali aj pomocou obrázkov – nálepiek. Vy môžete na vrchnáky aj kresliť, napr. trojuholníky, kruhy, štvorce, kvietky, domy a pomocou striedania nakreslených obrázkov spájať vrchnáky tak, aby bola zachovaná ich postupnosť podľa zadania.

 

3. Spájaním vrchnákov pomocou CLIP IT môžete s dieťaťom precvičovať aj osovú súmernosť. Poskladajte polovicu obrázka, úlohou dieťaťa bude tú druhú polovicu obrázka poskladať tak, aby obe boli zhodné, no inverzné. Ak si to dieťa ešte nevie predstaviť, pomôžte mu priložením zrkadla.

4. Veľmi zábavné je konštruovanie rovinných geometrických tvarov podľa predlohy alebo podľa pamäti. Pomocou spájania s CLIP IT sa dajú vytvoriť ozaj rôznorodé útvary: kruh, štvorec, trojuholník, ale aj zložitejšie mnohouholníky.

5. Okrem písmen sa deti môžu učiť aj tvary číslic. Stiahnite si ich predlohu, ktorú nájdete na konci článku a nechajte dieťa konštruovať číslice spájaním vrchnáčikov pomocou klipov CLIP IT.

Kreatívne konštruovanie

Na koniec spomenieme asi pre dieťa najzábavnejšiu činnosť – konštruovanie rôznych objektov pomocou spájania vrchnákov. Konštruovať môže podľa predlôh, alebo podľa vlastnej fantázie. Určite Vás jeho výtvory prekvapia kreativitou. Niekoľko predlôh na stiahnutie nájdete na konci článku.

K dispozícii sú aj 3D klipy. Tie umožňujú zostavy v troch rozmeroch a pomocou nich dieťa vytvorí 3D stavby nevídaných tvarov a rozmerov. Určite Vám prinesieme niekoľko obrázkov, ktoré poslúžia ako inšpirácia pre konštruovanie s nimi.

PREDLOHY PÍSMEN NA STIAHNUTIE

PREDLOHY ČÍSLIC NA STIAHNUTIE

PREDLOHY OBRÁZKOV NA STIAHNUTIE

Zdroj príloh na stiahnutie www.dessinemoiunehistoire.net