Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Kniha štátov – triedny projekt

Kniha štátov – triedny projekt

Nasledujúca aktivita je vhodná pre materské školy alebo iné detské skupiny. Projekt Kniha štátov vyžaduje spoluprácu s rodičmi a dlhší čas na jeho spracovanie. Dieťa pomocou neho spozná a vie na elementárnej úrovni charakterizovať niektoré štáty sveta, oboznámi sa s rozdielmi medzi nimi. Spozná, že svet a ľudia v ňom sú rozmanití. Výsledkom projektu môže byť vytvorenie knihy o štátoch sveta.

Potrebovať budete: obrázkový materiál, internet, encyklopédie, časopisy, mapa sveta alebo glóbus sveta.

Deti budú mať za úlohu charakterizovať niektoré krajiny sveta, oboznámiť sa s ich rozdielmi. Zistiť, že svet a ľudia v ňom sú mnohorakí s rozdielnymi podmienkami života. Ďalšou úlohou projektu, čiže Vašou i detí bude zapojiť do projektu rodičov.

Na úvod určite nezabudnite s projektom oboznámiť rodičov detí. V materskej škole spoločne zisťujte pomocou internetu a encyklopédii, že svet je mnohorakí a žijú v ňom ľudia rôznej národnosti, farby pleti. Každá krajina poskytuje viac-menej iné podmienky k životu ľudí.

Potom pripravte pre každé dieťa preložený veľký hárok papiera s vybraným názvom štátu (napr. Slovensko, Maďarsko, Egypt, USA atď.). Aby sme sa o svete dozvedeli čo najviac, názvy štátov by nemali byť rovnaké, ale každé dieťa bude mať pridelený iný štát. Na papieri sú vytvorené kolónky, ktoré sú pomenované: hlavné mesto štátu, kde sa štát nachádza (na ktorom kontinente), akí ľudia v štáte žijú, vlajka štátu, zaujímavosti štátu. Dieťa spolu s rodičmi doma dopĺňa tieto informácie kreslením a rodič mu môže jednoduché informácie doplniť aj písomne. Okrem kreslenia môžu byť použité vystrihnuté obrázky z časopisov a starých kníh.

V určený deň všetky deti donesú vypracované domáce projekty. Vypracované detské projekty môžete zviazať do hrebeňovej väzby. Vznikne tak spoločne vytvorená kniha „Kniha štátov“ vhodná aj do triednej knižnice.