Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Koľko je hodín?

Koľko je hodín?

Deti po piatom roku sa už môžu naučiť rozoznávať a určovať čas na hodinkách a to poznať a povedať celú hodinu. Chce to len trochu tréningu, hry a precvičovania.

Čas precvičujte pomocou hracích hodín. Na nich simulujte rôzne celé hodiny. No nezabudnite dieťaťu vysvetliť, že začiatok hodiny určuje veľká ručička a konkrétnu hodinu určuje malá ručička. To na začiatok úplne postačí.

Foto: www.vnimavedeti.sk

Poznávanie celých hodín môžete s deťmi posilniť aj pridaním vyfarbovania na pracovnom liste, ktorý nájdete tuKoľko je hodín  Najprv nastavte na hodinách určitý čas, dieťa ho pomenuje a potom ho vyhľadá na pracovnom liste. Rovnakou farbou vyfarbuje analógové hodiny s hodinami digitálnymi.

Foto: redakcia

Potom kedykoľvek, keď bude mať dieťa chuť, môže plniť rôzne úlohy pomocou vzdelávacej hry bambinoLük s názvom Moje prvé hodiny. V zábavných úlohách budú dieťa  sprevádzať imaginatívni kamaráti Katka a Tomáš, ktorí si s ním zopakujú, kde sa na ciferníku nachádzajú všetky čísla od 1 po 12, spolu budú zoraďovať činnosti dňa podľa časovej postupnosti a mnoho iného. Úlohy sú určené pre deti vo veku 5+. Alebo potrebuje Vaše dieťa náročnejšie „časové“ úlohy? Potom siahnite po vzdelávacej hre miniLük so zošitom Koľko je hodín?Táto hra ponúkasúbor cvičení zameraných na čas a hodiny, naučí dieťa poznávať a chápať základné časové zákonitosti. Úlohy sú systematicky spracované vo viac ako 160 cvičeniach.