Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Akreditované vzdelávanie v Bratislave

Akreditované vzdelávanie v Bratislave

Dňa 10. novembra sa koná v Bratislave akreditované vzdelávanie Autokorektívne učebné pomôcky vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku.

Je to nové vzdelávanie našej spoločnosti, ktoré vychádza z predchádzajúceho programu. Jeho cieľom je aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné odborné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ako predpokladu rozvoja kľúčových kompetencií dieťaťa predškolského veku.

Jedná sa aktualizačné vzdelávanie s počtom 6 kreditov. 

Vzdelávanie je určené nielen pre učiteľov materských škôl, ale aj pre pedagogických asistentov, psychológov, školských psychológov, školských logopédov, špeciálnych pedagógov, školských špeciálnych pedagógov, terénnych špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov; učiteľov pre predprimárne vzdelávanie či asistentov učiteľa pre predprimárne vzdelávanie.

Najbližšie voľné miesta sú k dispozícii už tento mesiac, konkrétne 10. november v Bratislave. Vzdelávanie sa uskutoční v priestoroch našej spoločnosti.  Zoznam ďalších miest, v ktorých sa toto vzdelávanie uskutoční, nájdete v linku nižšie. 

Dajte nám na vedomie Váš záujem o vzdelávanie vo Vašom meste, urobíme všetko preto, aby sme naplnili skupinu a vyšli Vám v ústrety.

Viac o akreditovanom vzdelávaní nájdete tu.