Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Päť spôsobov, ako podporiť kreatívne myslenie dieťaťa

Päť spôsobov, ako podporiť kreatívne myslenie dieťaťa

Ktoré zručnosti sa objavia v predškolskom veku a vieme ich aj sami identifikovať? Je ich niekoľko, vrátane sociálneho a emocionálneho vývinu, jemno- a hrubo- motorické zručnosti, jazyk a slovná zásoba, grafomotorické a matematické zručnosti… Zatiaľ čo tieto zručnosti by sa mali rozvíjať prirodzene prostredníctvom hry a cielenej intervencie, existuje jedna zručnosť, ktorá sa často prehliada. Máme na mysli kreativitu a kreatívne myslenie. V skutočnosti je kreatívne myslenie veľmi vyhľadávaná zručnosť, ktorú môžete podporovať už v detstve. Stačí len trochu zámeru. Jednoducho povedané, kreatívne myslenie je ,,premýšľanie o nových veciach alebo premýšľanie novými spôsobmi” Je na rodičoch a učiteľoch, aby pestovali detské tvorivé myslenie, a nie aby ho potláčali.

 

Sústreďte sa na týchto päť postupov, ktoré podporia kreatívne myslenie dieťaťa v predškolskom veku  

1 Vytvorte kreatívny priestor

Vytvorte v interiéri, v ktorom sa dieťa denne pohybuje, zónu tvorivosti. Tento priestor by môže byť jednoduchý, zariadený stolom a niekoľkými úložnými kontajnermi. Ale tiež ho môžete vytvoriť ako miestnosť, ktorá je celá venovaná kreativite. Kdekoľvek sa rozhodnete umiestniť zónu tvorivosti, dbajte na to, aby ste mohli dohliadať na dieťa a mať na jeho činnosť dosah. To vám umožní mať aktívnu rolu v kreatívnom vývoji dieťaťa ale aj v svojom vlastnom.  

2 Uvoľnite kreativitu

Ako náhle už máte vytvorený priestor pre kreatívnu hru, je čas vyplniť ho zásobami k hre a k tvorbe. Začnite s pastelkami, umývateľnými fixkami, farebnými ceruzkami, papierom, nožnicami, netoxickým lepidlom a modelovacou hmotou. Potom si všímajte správanie a konanie dieťaťa, či vyžaduje ďalšie potrebné materiály. Výborným zdrojom kreatívnej tvorby sú chlpaté drôtiky, papierové taniere a poháre, gombíky, mušle, koráliky atď.

3 Reagujte kreatívne všade

Kreatívne myslenie by sa nemalo obmedzovať iba na zónu tvorivosti. Povzbudzujte dieťa, aby bolo nápadité, aj keď ste mimo domu. Napr. keď sa hrá na dvore, či čakáte u zubára, veziete sa v aute, alebo ste práve v reštaurácii. Kreatívne myslenie môžete stimulovať aj prostredníctvom kreatívneho rozhovoru.Klaďte  otázky s otvoreným koncom a časom sami budete očarení prekvapujúcimi a náročnými rozhovormi.

4 Budujte kreatívnu dôveru

V jadre tejto dôvery je premýšľanie iným spôsobom a to môže byť pre dieťa občas ťažké. Povzbudzujte svoje dieťa, aby sa kreatívnym spôsobom zapájal do bežných činností a využíval nové spôsoby. Ukážte mu novú perspektívu jeho aktivít, napríklad: „Skús kresliť so zatvorenými očami“ alebo „Namiesto kociek použi hubky na riad a drôtenky.“ Niekedy sa dieťa môže cítiť zaskočené a požiada dospelého o ukážku či vedenie hry. Vy však dieťaťu pripomeňte jeho individualitu a schopnosť kreativity. Nakoniec ho verbálne pochváľte a jeho výtvor vystavte na viditeľnom mieste. Dieťa tak bude dostatočne podporované na svojej kreatívnej ceste.  

 

5 Poskytnite príležitosti pre kreatívnu hru

Naplánujte pravidelne opakujúce sa intervaly ku kreatívnym činnostiam a aktivitám. Zabezpečte jemne štruktúrované aktivity, ktoré budú mať viacero riešení, napr. vymýšľanie nového ukončenia rozprávky, vytvorenie interiérových dekorácií, konštruovanie z netradičných materiálov… Nezabúdajte, že kreativita sa nemôže rozvíjať pasívnym prijímaním podnetov z okolia, ale že kreatívny človek je aktívnym spoluhráčom všetkého diania naokolo. A to platí aj pre dieťa.