Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Rozvíjanie aktívnej slovnej zásoby pomocou hry Gambini

Rozvíjanie aktívnej slovnej zásoby pomocou hry Gambini

Aktívnu slovnú zásobu tvoria slová, ktoré dieťa pozná, chápe im a používa. V predškolskom veku dieťaťa zaznamenávame jej prudký rozvoj, šesť ročné dieťa pozná do 3 000 slov. Na tomto procese sa deti aktívne samé podieľajú, no o úspešnosti ich snaženia rozhoduje aj jazykovo podnetné sociálne prostredie. Do slovnej zásoby patria aj významovo nadradené alebo podradené slová. Tzn. že existujú tzv. súradné slová, ktoré môžeme súhrnne označiť jedným slovom, významovo abstraktnejším a istým spôsobom nadradeným. Napr. slová stôl, stolička, posteľ, skriňa majú spoločné znaky, na základe ktorým môžeme uvedené predmety označiť spoločným, významovo nadradeným slovom nábytok. Cvičenie a osvojovanie si zovšeobecňovania významov pomáha dieťaťu predškolského veku osvojovať si istý stupeň abstraktného myslenia.

Cieľom hier Gambini – Podstatné mená 1 a Gambini – Podstatné mená 2  je pomenovanie a vytváranie skupín predmetov, ktoré patria do rovnakej kategórie. Obe hry obsahujú 48 farebných obrázkových kariet (24 párov), každá kategória obsahuje 4 karty.

 

 

 

 

 

My sme sa zahrali s  Gambini – Podstatné mená 2. Hra obsahuje po 4 obrázky z nasledujúcich kategórií: zvieratá, ovocie, zelenina, nábytok, kuchyňa, pracovné nástroje, oblečenie, hračky, obchod, dopravné prostriedky, ľudské telo, počasie.

Nájdi dvojicu

Vyberte niekoľko kartičiek tak, aby dve obrázky patrili vždy do tej istej kategórie, napr. bundička – čiapka, paprika – cibuľa, ruka – noha atď. Začnite hrať s niekoľkými dvojicami, neskôr môžete pridať väčší počet. Kartičky zamiešajte a položte ich obrázkom nadol. Dieťa po jednom otáča kartičky v ľubovoľnom poradí a obrázky najprv pomenuje. Postupne otočí všetky kartičky. Potom vyhľadáva dvojice obrázkov, ktoré k sebe patria. Pomáhame mu otázkami: Čo by mohlo patriť ku paprike? Prečo? Čo má cibuľa a paprika spoločné? Akoby sme nazvali papriku a cibuľu jedným slovom?

Starším deťom môžete hru sťažiť a zahrať sa ako pexeso s viacerými dvojicami obrázkov.

Gambini ruleta

Túto hru môžu hrať dve až tri deti a opäť budeme potrebovať dvojice obrázkov. Prvé kartičky z dvojice uložte do kruhu dole obrázkom, ostatné kartičky okolo nich obrátené tak, aby bolo obrázok vidieť. Do vnútra kruhu umiestnite pero. To budú deti postupne roztáčať. Ak pero ukáže na kartu, ktorá je obrázkom dolu, dieťa ju otočí, pomenuje obrázok na karte a kategóriu, do ktorej predmet na obrázku patrí. Potom priradí ku karte druhú kartu z vonkajšieho kruhu, aby vytvoril dvojicu z rovnakej kategórie. Keď hráč priradí a pomenuje predmety i kategórie správne, môže si pár ponechať. V opačnom prípade vracia karty na miesto a nasleduje ďalšie dieťa.

V balení oboch hier nájdete viac hrových inšpirácii v slovenskom jazyku.

Všetky hry Gambini nájdete v ponuke nášho internetového obchodu Vnímavé deti.