Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Vzdelávací model Nikitin

Vzdelávací model Nikitin

Nikitin materiál vyvinuli Boris a Lena Nikitin, pedagógovia z Moskvy a zároveň rodičia siedmych detí. Nikitin materiál je vzdelávací model, ktorý hravou formou podporuje v prvom rade kognitívny  vývin dieťaťa. Stimuluje logické myslenie, koncentráciu, kreativitu a vizuálne myslenie. Ďalej umožňuje kognitívny náhľad do sveta geometrie, čísel a písmen, rozpoznávania farieb a tvarov, pričom akceptuje vývinovú úroveň každého dieťaťa a jeho individuálne schopnosti a zručnosti. Výsledkom práce Borisa a Leny Nikitin je séria hier, ktorá zabáva malých aj veľkých, pričom podporuje ich hravé učenie sa.

Všetky Nikitin materiály sú určené pre deti od 3 rokov, sú však navrhnuté tak, aby dieťaťu pomohli „vyrásť“ až do dospelosti. Nikitin materiál je ideálny pre kognitívny tréning mladých i starších, či už v materskej škole, v základnej či dokonca strednej škole alebo v terapeutickej oblasti.

 

Vzdelávacie hry Nikitin

  • Každá Nikitin hra sa skladá z úloh, ktoré musia byť riešené pomocou stavebných/hrových blokov z dreva alebo lepenky. Manipulácia s tými blokmi pomáha rozvíjať hmatové vnímanie a motorické zručnosti malých svalov rúk.
  • Úlohy Nikitin hier sú uvedené prostredníctvom rôznych spôsobov: vzory, obrázky, kresby, náčrty alebo písomné inštrukcie. Pomocou toho sa dieťa učí spracovávať informácie získané z rôznych kanálov.
  • Nikitin hry sú charakteristické rôznorodosťou a variabilnou náročnosťou úloh. S jednou hrou sa tak môže hrať 3 – ročné dieťa ale rovnako aj dospievajúci študent.
  • Stupne obtiažnosti sa zvyšujú pomaly, čo umožňuje, že sa dieťa môže posunúť do ďalšej výkonovej úrovne bez cudzej pomoci. Tento fakt eliminuje obvyklé metódy učenia, ktoré disponujú potrebou vysvetľovania, vedenia a hodnotenia procesu učenia sa dieťaťa niekým iným. Autori vzdelávacieho modelu Nikitin tvrdia, že je v rozpore s princípmi hry, ak má dieťa vysvetlený postup riešenia problému, ktorý potom len kopíruje bez kognitívnej zaťaženosti. 
  • Nie vždy dieťa vyrieši problém na prvý pokus. Práve tento fakt ho prinúti k tvorivému aj logickému mysleniu.
  • Každá Nikitin hra sa môže hrať presne podľa návodu, no tiež ponúka možnosti k vymýšľaniu nových úloh a postupov, čo stimuluje kreativitu.

Medzi najznámejšie Nikitin materiály patria:

Nikitin geo kocky

Nikitin vzory kocky

Nikitin logické línie

Nikitin stavebné bloky

Nikitin – Poskladaj štvorce

Spoločenská hra Creativo Nikitin

Senzorická hra Senzino Nikitin

Hra Nikitin Matrice