Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Z rodičov sa stávajú rodičia detí z materskej školy, alebo niekoľko dobre mienených rád rodičom začínajúcich škôlkarov

Z rodičov sa stávajú rodičia detí z materskej školy, alebo niekoľko dobre mienených rád rodičom začínajúcich škôlkarov

Nástup do materskej školy je pre deti a ich rodičov veľká spoločenská i emocionálna udalosť. Ako pripraviť seba i dieťa, aby bol nástup do materskej školy pre každého čo najľahší?

Pri vstupe do materskej školy po prvýkrát začína pre dieťa úsek života, ktorý od neho vyžaduje plnenie množstva nových požiadaviek v prostredí, ktoré sa odlišuje od dôverne známeho prostredia domova. Rodičia (prevažne matka) nie sú dieťaťu bezprostredne kedykoľvek k dispozícii, dieťa na určitý časový úsek dňa stráca osobu, ktorá mu v podstate kedykoľvek vyhovie a najmä mu dodáva pocit istoty a bezpečia vo veľkom svete. Dieťa si musí vytvoriť dôveru k novým osobám – učiteľkám, ktoré sú v materskej škole rovnako k dispozícii aj iným deťom, čiže ono ako stredobod záujmu dospelých musí počkať na splnenie svojich „ihneď“ túžob. Aby toho nebolo málo, musí sa učiť novým pravidlám, napr. že hračky v triede sú spoločné, že nemôžem len tak vyjsť z miestnosti. A nakoniec sa musí prispôsobiť novému dennému režimu. Možno to všetko vyznelo až hrozivo a pre dieťa nebezpečne, no všetky tieto limity dieťa v materskej škole učia spolunažívať v spoločenstve ľudí, komunikovať, kooperovať a osvojovať si všeobecne platné spoločenské normy.

 

Deti sú rôzne a rôzne reagujú na zmeny, ktoré im vstup do materskej školy prináša. Niektoré k novej situácii pristupujú radostne, iné vyčkávajú, či sa boja. Adaptácia dieťaťa na nové prostredie môže trvať aj niekoľko mesiacov. Potom sa už pohybuje v skupine samostatne a sebavedome, uzatvára priateľstvá a využíva všetky možnosti, ktoré mu materská škola poskytuje.

V neľahkej emocionálnej situácii sa pri nástupe dieťaťa do materskej školy často ocitajú aj rodičia dieťaťa. Rodičia dúfajú, že sa ich dieťa bude cítiť v materskej škole dobre, že sa naučí takým zručnostiam, ktoré sami nie sú schopní dieťa naučiť. Niektorí očakávajú podporu pri výchove ich dieťaťa najmä kompenzáciou ich vlastných výchovných nedostatkov. Súčasne si vyhradzujú kontrolu nad tým, ako učiteľky plnia výchovné úlohy. Rodičia majú vo väčšine prípadov len veľmi nepresné predstavy o výchovno-vzdelávacom dianí v materskej škole a to zvyšuje ich neistotu. Preto rodičom ponúkame nasledujúce rady.

 

Niekoľko dobre mienených rád pre rodičov budúcich „škôlkarov“

  1. Ako dobrá príprava na zvládnutie prvých dní v materskej škole je stretávanie sa dieťaťa s inými deťmi (na ihrisku, v detských kútikoch, v materských centrách a pod.). Dobré je, ak dieťa dokáže vydržať určitú dobu bez rodičov (napr. návšteva u starej mamy bez prítomnosti rodičov). Zabezpečte dieťaťu styk s inými deťmi a ľuďmi. Nacvičujte s dieťaťom ostať bez Vás určitý čas.
  2.  Pre dieťa i samotných rodičov je upokojujúce, ak spoločne využívajú možnosti materskej školy: deň otvorených dverí, besiedky a iné prezentácie. Spolupracujte s materskou školu skôr, ako do nej Vaše dieťa nastúpi. Aktívne sa zaujímajte o materskú školu počas celej dochádzky dieťaťa do nej.
  3. Pre úspešnú adaptáciu je pre dieťa potrebná predvídavosť a prehľadnosť situácie, napr. dochvíľnosť rodičov pri ranných nástupoch do materskej školy, či vyberanie dieťaťa z nej v pravidelnom časom. Buďte zásadoví. Nezavádzajte svoje dieťa.
  4. Pripravenosť dieťaťa na vyrovnanie sa s materskou školou je ovplyvnená tiež rodinnými životnými zmenami, napr. narodenie mladšieho súrodenca, rozvod rodičov a pod. V každom prípade by rodič mal o  situácii informovať učiteľky, pretože každá informácia o dieťati im pomôže nájsť správny prístup k nemu. S učiteľkami komunikujte aj spontánne.
  5. Rodičia si tiež musia zvykať na neprítomnosť svojho dieťaťa v ich blízkosti, nevedia, čo ich dieťa práve robí, či je v poriadku. Dôverujte svojmu dieťaťu. Dôverujte materskej škole a učiteľkám.
  6. Vstupom do materskej školy nie len dieťa získava novú rolu, ale aj rodičia: z rodičov sa stávajú rodičia dieťaťa z materskej školy. Buďte hrdí na svoje dieťa, s úsmevom a s dôverou ho podporujte pri rozvoji. Buďte hrdí aj na seba, pretože umožňujete dieťaťu tento rozvoj v spolupráci s materskou školou ako s partnerom.

 

Čo očakáva od rodičov materská škola

  • Budete rozvíjať dôveru k materskej škole.
  • Ste schopní akceptovať, že Vaše dieťa je len jedným medzi ostatnými v skupine.
  • Nebudete presadzovať podporu len pre svoje vlastné dieťa bez ohľadu na ostatných.
  • Naučíte sa prostredníctvom spolupráce s materskou školu podporovať záujmy všetkých detí a všetkých rodičov.

Neočakávajte, že „navštevovanie“ materskej školy Vašim dieťaťom bude od prvého dňa bez problémov. Nebude. No dieťa porastie, bude istejšie a sebavedomejšie, bude škôlkarom, ktoré svoj každodenný pobyt dobre zvládne a vyťaží z neho čo najviac pre svoj osobnostný rast.