Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Zaručené tipy, ako pracovať s kamišibai – divadelným rozprávaním s ilustráciami

Zaručené tipy, ako pracovať s kamišibai – divadelným rozprávaním s ilustráciami

Spoločné prezeranie a čítanie kníh, práca s textom a ilustráciami sú bežné činnosti realizované v materskej škole či v inej výchovno-vzdelávacej inštitúcii. Učitelia a vychovávatelia stále hľadajú možnosti, ako tieto činnosti ozvláštniť, urobiť ich čo najviac interaktívnymi. Viac či menej úspešne pri svojom plánovaní rátajú s detskou aktívnou účasťou vyvolanou prirodzenou zvedavosťou a radosťou z príbehov a rozprávok. Tu môže byť veľkou inšpiráciou kamišibai. O tom, čo je kamišibai, sa dočítate tu.

Kamišibai a jeho príbehy sa využívajú na vzdelávacie účely a tešia sa popularite v školách, v knižniciach a divadelných workshopoch nielen v Japonsku, ale aj v Spojených štátoch amerických, v Kanade či v Nemecku. Ozajstné kamišibai musí pozostávať z malého dreveného kufríka a zo súboru ilustrovaných kariet, ide o dômyselný spôsob obrázkového divadla.

Rozprávanie kamišibai príbehov s ilustrovanou podporou unáša deti do magického sveta fantázie. Výhodou kamišibai je, že aj väčší počet detí môže súčasne sledovať jeden obraz. Pritom rozprávač môže počas celého deja s deťmi udržiavať očný kontakt a môže mať obe ruky voľné. Tie potom využije k otváraniu divadla, k zvukovým efektom, ku gestám spojených s výrazom tváre a s hlasovými variáciami. Vtedy kamišibai vytvorí skutočnú divadelnú atmosféru.

Zaručené tipy, ako pracovať s kamišibai

Kamišibai je dokonalý nástroj v rukách rozprávača a jeho sila je taká veľká, ako zručný je práve rozprávač.  Je na ňom, aby svojmu rozprávaniu pridal správnu drámu.  My vám ponúkame tipy, ktoré sme objavili u skúsených rozprávačov.

Základná technika 

 • Zoradenie
  Pred každým výkonom skontrolujte, či sú karty v číselnom poradí. Každá karta je očíslovaná na prednej strane. To zaručí pracovať s textom a ilustráciou bez omylov.
 • Pozícia
  Držte karty tak, aby smeroval k vám a obrázky boli obrátené k publiku. Ak nemáte rám, Môžete si nechať karty na kolenách alebo na pracovnej ploche.
 • Čítajte alebo rozprávajte
  Text čítajte z textových kariet, alebo príbeh prerozprávajte.
 • Výmena
  Keď dokončíte čítanie ilustrácie, vysuňte kartu smerom do strany a založte ju na koniec, alebo ju položte bokom. Príbeh ukončite tak, aby ste sa nevrátili k pohľadu na prvú ilustráciu. Pokazili by ste pocit z ukončenia.

Pokročilá technika

 • Rovnako ako tradiční kamišibai rozprávači, začnite rozprávanie rituálom. Búchajte o seba dvomi rytmickými paličkami, najprv pomaly, potom rytmus zrýchľujte. Deti v publiku si to tiež môžu vyskúšať. Pôvodní kamišibai rozprávači používali drievka z palisandru.
 • Pri rozprávaní sa neschovávajte za karty s ilustráciami. Nadviažte očný kontakt so svojim publikom a buďte s ním v interakcii.
 • Pomocou prezentačného rámčeka (dreveného kufríka) osloboďte svoje ruky od držania ilustrácií, aby ste mohli robiť dramatické gestá. Napríklad v rozprávke Vlk a sedem kozliatok simulujte kozliatkam rožky, napodobňujte pazúry vlka atď.
 • Používajte hudobné nástroje a vytvárajte zvukové efekty pre navodenie atmosféry alebo zvýraznenie deja. Zapojte do hry aj svojich divákov.
 • Použitie iného hlasu pre každý charakter postáv môže byť účinné. No Medzinárodná asociácia japonského Kamišibai (IKAJA) varuje, že prehnané striedanie hlasov môže oslabiť umelecké zameranie ilustrácií a kamišibai divadla vôbec. Robte to citlivým spôsobom, ktorý pomôže zaujať divákov.
 • Chcete použiť rekvizity? Urobte tak.
 • Meňte rýchlosť a spôsob zmeny kariet na základe ich obsahu. Otvárať nasledujúcu ilustráciu môžete pomaly, tým zvyšujete napätie deja. Alebo odkryte iba potrebnú postavu. Kartu môžete odokryť aj rýchlo, keď chcete vyvolať u divákov prekvapenie.

Zdroj: www.storycardtheater.com 

Kamišibai divadlo a námety na rozprávky pre deti nájdete tu.